|
Шинэ мэдээ

Сурталчилгаа байршуулах

 

Байрлал

Байршил

Хэмжээ /pixel/

Үнэ /төгрөг/

Формат

А1

Нүүрний дээд хэсэгт

(бүх хуудсанд)

600x100

100 000

Зураг, флаш баннер

A2

Нүүрний дунд хэсэгт

( Зөвхөн нүүр хуудсанд)

740x150

50 000

Зураг, флаш баннер

B1

Нүүрний баруун хэсэгт

(бүх хуудсанд)

300x250

50 000

Зураг, флаш баннер

B2

Нүүрний баруун хэсэгт

(бүх хуудсанд)

300x250

50 000

Зураг, флаш баннер

B3

Нүүрний баруун хэсэгт

(бүх хуудсанд)

300x250

50 000

Зураг, флаш баннер


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Байрлал

Байршил

Үнэ /төгрөг/

Формат

N1

Онцлох мэдээ

200 000

Вэбийн дээд хэсэгт том зурагтай онцолж харагдана

N2

Гол мэдээ

150 000

Онцлох мэдээний доор байрлана

N3

Фото мэдээ

150 000

Сайтын дунд томоор харагдана

N4

Шинэ мэдээ

100 000

Сайтын нүүрэнд байрлах шинэ мэдээний хэсэг